ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2, Ε9)
 • Δηλώσεις εταιριών (Ε3, Ε5)
 • Ε3 και Φ10 για ΕΠΕ και ΑΕ
 • Μηχανογραφική οργάνωση και επίβλεψη
 • Εμπρόθεσμη τήρηση - ενημέρωση – εκτύπωση των τηρουμένων λογιστικών βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων (Περιοδικές και Εκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., οριστικές δηλώσεις μισθωτών, παρακρατούμενων φόρων, Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, φόρου εισοδήματος)
 • Σύνταξη και υποβολή Intrastat – Listing
 • Σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων
  Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων
  Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία
 • Διεργασίες σε ΔΟΥ που αφορούν έναρξη, μεταβολή, διακοπή μιας επιχείρησης
5 2

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Διαδικασίες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Μέτρηση και καταγραφή ενσήμων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για επαγγελματίες – εταιρείες
  Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Προσλήψεις – Απολύσεις αποχωρήσεις - καταγγελίες
  Συμβάσεις εργασίας
 • Εκτυπώσεις αποδείξεων
 • Σύνταξη και Υποβολή ΑΠΔ
  Σύνταξη και εκτύπωση πινάκων προσωπικού
  Σύνταξη και εκτύπωση προγραμμάτων μισθοδοσίας προσωπικού
 • Διαχείριση
 • Επίβλεψη
 • Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική απορρήτου.

Δέχομαι τα cookies από αυτό τον ιστότοπο.